Avatar Paradise स्टोर वरील AppsGacha Studio (Anime Dress Up)
डाउनलोड्स: 5k - 25k 1 महिने आधी
Bitmoji – Your Personal Emoji
डाउनलोड्स: 500k - 3M 3 दिवस आधी
IMVU - #1 3D Avatar Social App
डाउनलोड्स: 50k - 250k 1 महिने आधी
LINE PLAY - Our Avatar World
डाउनलोड्स: 25k - 50k 1 आठवडे आधी
Animojis - Your personal animated 3D gif stickers
डाउनलोड्स: 5k - 25k 1 महिने आधी
SuperMii-Make Comic Faceq
डाउनलोड्स: 5k - 25k 1 महिने आधी
FaceQ
डाउनलोड्स: 5k - 25k 1 वर्ष आधी
Vonvon Mini:Cool avatar making
डाउनलोड्स: 3k - 5k 4 महिने आधी
Decoppa!
डाउनलोड्स: 3k - 5k 4 महिने आधी
ScreenMate
डाउनलोड्स: 500 - 3k 4 महिने आधी
QikPic - Avatar & Profile Pics
डाउनलोड्स: 500 - 3k 4 महिने आधी
ITS'a ME! Girl Avatar FREE
डाउनलोड्स: 500 - 3k 7 महिने आधी
Avatar Maker
डाउनलोड्स: 500 - 3k 4 महिने आधी
8BitMe
डाउनलोड्स: 500 - 3k 1 वर्ष आधी
ITS'a ME! Boy Avatar FREE
डाउनलोड्स: 500 - 3k 5 महिने आधी
LoveByte MiniMe Avatar Maker
डाउनलोड्स: 500 - 3k 1 वर्ष आधी
Doodle Face
डाउनलोड्स: 500 - 3k 4 महिने आधी
आधीचे
पुढील