ਤਾਜ਼ਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

Piano Tiles 2™(Don't Tap...2)
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
Facebook
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50M - 250M 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
CamScanner -Phone PDF Creator
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
MEGA
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
JJRC FLY TANK
ਡਾਊਨਲੋਡ: 0 - 5 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
TextNow - free text + calls
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
WifiMapper - Free Wifi Map
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 6 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
360 Security - Antivirus Free
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
WiFi Map Pro — Passwords
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
EACHINE FLY
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5 - 25 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BFB Champions 2.0 ~Football Club Manager~
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
American Mini Golf
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 3 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Pro Darts 2017
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
LIFX
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 4 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Thuisbezorgd.nl - Order food online
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 2 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
PiniOn
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
Alarm Clock Xtreme & Timer
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Yahoo Weather
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 2 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
IFTTT
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 2 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
FilmOn Free TV Chromecast DLNA
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 2 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Chrome Beta
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 4 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
WhatsApp Messenger
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50M - 250M 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Spotify Music
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Master Wifi Key
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Sync for reddit (Pro)
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 5 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Facebook Lite
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5M - 25M 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
More Shortcuts
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Vivino Wine Scanner
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 5 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
L Speed (Boost&Battery) [ROOT]
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Torrent Client
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਿਛਲਾ